Energiforskning

Teknikföretagen arbetar för nyttomaximerad energiforskning.

Vi vill att statens satsningar på energiforskning ska stödja de energipolitiska målen – försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet - och prioritera de områden, produkter och tjänster där det finns en stor efterfrågan på världsmarknaden. Det ger en möjlighet till export av svenska produkter och en stor global miljönytta.