Elsystemet

Teknikföretagen arbetar för ett robust och effektivt elsystem. Energins leveranssäkerhet är central för svenska teknikföretag.

Elsystemet, som omfattar produktion, distribution och användning av el, måste vara robust och effektivt. Effektbalansen (att tillgång möter effektbehovet) är den stora utmaningen för det svenska elsystemet, snarare än för liten inhemsk elproduktion. Därför behöver lösningar utvecklas för en mer flexibel överföring, användning och lagring av el. Politiken måste skapa förutsättningar för att få sådana investeringar till stånd.