Lönsamhetsanalys

Publicerad Kontaktperson: Mats Kinnwall

Sedan 1963 har Teknikföretagen analyserat lönsamheten för teknikföretag i Sverige. Analysen omfattar de största delbranscherna, storleksgrupper av företag samt fyra grupper av leverantörsföretag.

Lönsamhetsanalysen baseras på årsredovisningar från medlemmar i Teknikföretagen. Från och med 2007 analyseras företagen efter konventionell metod. Den enda justering som genomförs är att balansräkningen beräknas som ett genomsnitt av IB och UB. Utifrån detta beräknas en mängd nyckeltal som avkastningsmått, vinstmarginaler, kapitalrationaliseringsmått samt produktivitetsmått.Varje deltagande företag får en återrapportering med egna nyckeltal samt nyckeltal för Teknikföretag totalt. Till återrapporten bifogas också historiska tidsserier med nyckeltal.

Rapporten presenteras i augusti varje år.