Ekonomisk analys

Publicerad Kontaktperson: Mats Kinnwall

Internationellt konkurrensläge, konjunkturläge, lönsamhetssituation, arbetsmarknad. Alla är de avgörande faktorer för ekonomisk analys och utvecklingsplaner. Kunskap är makt och ju mer man vet, desto bättre beslut kan man ta. Teknikföretagen har informationen och kunskapen att analysera och utvärdera företagens roll i samhället och världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska fakta samt våra bedömningar och analysresultat publiceras regelbundet via rapporter.

Att navigera någorlunda säkert i den affärsmässiga terrängen kräver en tillförlitlig kompass. Eller GPS, för att använda en modern företeelse. Det har Teknikföretagen. Med olika intervall publicerar vi våra slutsatser och utsikter om hur de ekonomiska vindarna blåser. I den kvartalsvisa Konjunkturbarometern speglas företagens egna bedömningar med fakta om utvecklingen för en mängd olika näringar: Bil- och transportmedelsindustrin, tele, elmaskiner och elektronik, tillverkning av industrimaskiner samt metallvaruföretag. Dessutom redovisas utvecklingen för leverantörsföretag till bil-, elektro- och maskinindustrin samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Varje halvår lyfter vi blicken mot horisonten och presenterar konjunkturutsikter för kommande år. Hos oss inträffar dessa halvår i november med en uppdatering i efterföljande maj månad. I rapporten kommenteras utsikterna ur ett internationellt perspektiv samt för svenska teknikföretag. Givetvis med branschvisa genomgångar.

läs de senaste analyserna

läs de senaste analyserna