Näringspolitik

Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar vi förutsättningarna för att världens bästa teknikföretag ska kunna bedriva verksamhet i Sverige.

Vi gör detta genom analyser och tidig påverkan för en ändamålsenlig politik både i Sverige och EU. Därför träffar vi kontinuerligt politiker och beslutsfattare för att berätta om företagens verklighet och får dem att förstå vad företagen behöver för att blomstra.

Tillvaron på den globala marknaden är stenhård och svårframkomlig. I den tuffa miljön vill vi vara medlemmarnas GPS och röjsåg.