1/16: Vd har ordet

Sverige är värt en industripolitik som hänger ihop

Med en stark konjunktur i ryggen blev 2017 ett bra år för industrin. Industrins frågor har dessutom ofta lyfts på ett bra sätt i politiska sammanhang. Men det återstår mycket att göra för att få till den helhetssyn som krävs. Industrivänligheten måste hänga ihop och genomsyra hela politiken för att lyfta förutsättningarna för en konkurrenskraftig industri i Sverige, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.