Årsberättelse 2017    Teknikföretagens styrelse

Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse

Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet). Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse konstituerades den 11 maj 2017. Tekniktjänstearbetsgivarnas konstituerande möte hölls den 11 maj. Därutöver hölls tre ytterligare sammanträden med styrelsen.

Ordförande

Jonas Wiström, Stockholm

Styrelse

Helena Edman, Teknikföretagen, Stockholm
Hans Torin, Combitech AB, Linköping
Jonas Wiström, Stockholm
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen, Stockholm
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Stockholm

Adjungerad

Jonas Gustavsson, ÅF AB, Stockholm