Årsberättelse 2017    Teknikföretagens styrelse

Teknikarbetsgivarnas styrelse

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Teknikarbetsgivarnas styrelse konstituerades den 11 maj 2017. Ordinarie sammanträde med styrelsen hölls i anslutning till ordinarie föreningsstämma den 11 maj. Därutöver hölls sju sammanträden. Arbetsutskottet sammanträdde vid fem tillfällen.


Ordförande

Johan Söderström, ABB AB, Västerås

Vice ordförande

Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö

Styrelse

Malin Alfredsson, Cellwoodgruppen AB, Bruzaholm
Jerry Bengtson, AB Tetra Pak, Lund
Erik Fahlgren, Plastex AB, Skellefteå
Nils Åke Hallström, Hallströms Verkstäder AB, Nälden
Henrik Henriksson, Scania CV AB, Södertälje
Inga-Lisa Johansson, Daloc Futura AB, Töreboda
Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö
Mari Kadowaki, Saft AB, Oskarshamn
Lena Olving, Mycronic AB, Täby
Kerstin Renard, AB Volvo, Göteborg
Dag Richardsson, Höganäs Verkstads AB, Höganäs
Håkan Samuelsson, Volvo Personvagnar, Göteborg
Lennart Sindahl, Saab AB, Stockholm
Maud Spencer, Svalson AB, Öjebyn
Johan Söderström, ABB AB, Västerås

Arbetsutskott

Malin Alfredsson, Cellwoodgruppen AB, Bruzaholm
Nils Åke Hallström, Hallströms Verkstäder AB, Nälden
Inga-Lisa Johansson, Daloc Futura AB, Töreboda
Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö
Mari Kadowaki, Saft AB, Oskarshamn
Kerstin Renard, AB Volvo, Göteborg
Håkan Samuelsson, Volvo Personvagnar AB, Göteborg
Johan Söderström ABB AB, Västerås