16/16: Teknikföretagens styrelse

Det här är Teknikföretagens styrelse

Var tredje år väljs en styrelse med tjugofem ledamöter. Två ledamöter vardera utses av de fem regionerna och fem av den särskilda valnämnden som representerar medlemsföretag med färre än 100 anställda. De återstående tio medlemmarna väljs sedan av stämman. Teknikföretagens, Teknikarbetsgivarnas och Tekniktjänstearbetsgivarnas gemensamma ordinarie stämma ägde rum den 11 maj 2017.