15/16: TEBAB

TEBAB - 28 organisationer för industrins konkurrenskraft

Med 28 bransch- och intresseorganisationer inom olika branscher, såsom järnväg, mjukvara, vattenrening, elektronik samt säkerhets- och försvarsindustri, har Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB) under 2017 haft ett fortsatt fokus på aktuella och viktiga frågor för svensk industri. Branschorganisationerna har bidragit med konkreta lösningar och aktiviteter för delar av industrins utmaningar - framförallt inom kompetensförsörjning, integration, infrastruktur, handel, exportfrämjande och upphandling.