2/16: Teknikföretagens medlemsföretag

Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld

Under mer än ett sekel har svenska teknikföretag bidragit till att bygga ett starkt och tryggt Sverige. Teknikföretagens medlemmar står tillsammans för en tredjedel av Sveriges export. Utan dem skulle vår skola, sjukvård och äldreomsorg inte vara möjlig.