Årsberättelse 2017

Visste du att Teknikföretagens 4000 medlemmar tillsammans står för en tredjedel av Sveriges export? Utan dem skulle vår skola, sjukvård och äldreomsorg inte vara möjlig. Våra teknikföretag bygger inte bara vår svenska välfärd. I en värld i ständig förändring löser de människans alltmer komplexa utmaningar och går i bräschen för en hållbar utveckling. Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld.