Årsberättelse 2017    Etableringsanställningar

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

Integrationen av nyanlända på svensk arbetsmarknad har under många år varit bristfällig. Det tar för lång tid för en invandrare att få sitt första arbete, samtidigt som vi har problem med att lösa frågor om ungdomsarbetslöshet och strukturarbetslöshet. Det är avgörande att förenkla för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter har därför enats om formerna för etableringsjobb. En ny anställningsform som underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Under ledning av Teknikföretagen inledde sektorerna inom Svenskt Näringsliv förhandlingar med Unionen och flertalet av LO-förbunden under ledning av IF Metall om nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad. I november 2017 landade förhandlingarna i en principöverenskommelse, som är utgångspunkt för parternas förhandlingar med regeringen om etableringsanställningar under 2018.

Principöverenskommelsen bygger på ett förslag om så kallade etableringsanställningar - en visstids-anställning på heltid i som längst två år med en månadslön om 8000 kronor och ett etableringsbidrag direkt till arbetstagaren. Det innebär att den disponibla inkomsten motsvarar vad en arbetstagare typiskt sett får om han eller hon har lägsta lön enligt gällande riksavtal. En viktig komponent i överenskommelsen är enkelheten. För att få in de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden i jobb är en betydelsefull del minskad byråkrati, eftersom att det gör det enklare för arbetsgivaren att anställa.

Läs mer om principöverenskommelsen här.