6/16: Etableringsanställningar

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

Integrationen av nyanlända på svensk arbetsmarknad har under många år varit bristfällig. Det tar för lång tid för en invandrare att få sitt första arbete, samtidigt som vi har problem med att lösa frågor om ungdomsarbetslöshet och strukturarbetslöshet. Det är avgörande att förenkla för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter har därför enats om formerna för etableringsjobb.