13/16: Affärsjuridik

Populärt standardavtal firar 60 år

Teknikföretagens mål är att hjälpa medlemsföretagen att göra bättre affärer. Vi förser teknikindustrin med standardavtal och andra kontraktshjälpmedel som underlättar medlemsföretagens kontraktshantering i vardagen. Under 2017 har den nordiska kontraktsgruppen slutfört revisionen av de så kallade NL-bestämmelserna för leverans av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan de nordiska länderna. Bestämmelserna firar sitt 60-årsjubiléum.