11/16: Kompetensförsörjning

Flera segrar – i ett område med stora reformbehov

Kompetensförsörjningen är för många av våra medlemmar det enskilt största tillväxthindret och en viktig fråga för Sverige där Teknikföretagen har en framträdande roll. Teknikföretagen driver ett aktivt påverkansarbete som syftar till en utbildningspolitik som skapar matchning mellan utbildningar och våra medlemmars behov.