Årsberättelse 2017    Kickstart Digitalisering

Kicka igång din digitala resa

Många företag vet att de måste digitalisera verksamheten, men få vet hur. Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag i sin digitaliseringsresa. Hittills har drygt 200 företag deltagit och 96 % av företagen anser att de har fått ökad insikt i stort gällande digitalisering. 93 % har fått nya idéer om sitt företags möjligheter inom digitalisering.

- Tack vare mitt deltagande i Kickstart har jag fått en tydligare bild av vilka delar av vår verksamhet som vi behöver digitalisera, säger Kjell Lundagårds, från El och Driftteknik i Strängnäs AB.

Företag i Sverige måste i många fall digitalisera sin verksamhet för att följa med i konkurrensen. Kickstart Digitalisering är ett initiativ finansierat av Tillväxtverket där Teknikföretagen och fackförbundet IF Metall samarbetar i syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Initiativet består av tre regionala kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig. Företagen träffas vid tre tillfällen varav en heldag och två halvdagar. Stora företag är välkomna att delta i mån av plats. Projektet som fortlöper till slutet av 2018 och under höstens verksamhet kan vi se mycket bra resultat i återkopplingen från företag som har deltagit.

Under en workshopserie diskuteras möjligheterna med digitaliseringens utveckling och projektet försöker hjälpa företag att hitta en struktur för kommande digitala utmaningar

Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer om Kickstart Digitalisering.