8/16: Kickstart Digitalisering

Kicka igång din digitala resa

Många företag vet att de måste digitalisera verksamheten, men få vet hur. Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag i sin digitaliseringsresa. Hittills har drygt 200 företag deltagit och 96 % av företagen anser att de har fått ökad insikt i stort gällande digitalisering. 93 % har fått nya idéer om sitt företags möjligheter inom digitalisering.