5/16: Tekniskt basår

Insatser för det tekniska basårets fortlevnad

Tekniskt basår ger ingenjörsutbildningarna en större bredd bland studenternas gymnasiebakgrund, har bidragit till att fler tjejer blir ingenjörer, att fler studenter från studieovana hem väljer ingenjörsutbildningar och att studenter får möjlighet att ”välja om”. Trots de goda samhällseffekterna är inte framtiden för det tekniska basåret säkrad. Det saknas både finansiering och regeringsuppdrag. Teknikföretagen har under 2017 arbetat för en riktad finansiering av utbildningen och organisatorisk hemvist.