Årsberättelse 2017    Hållbarhet

Glädjande besked att centrum för substitution placeras inom RISE

Teknikföretagen har framgångsrikt arbetat för att Regeringens nya centrum för substitution har placerats på Research Institutes of Sweden (RISE). Risken var att centrum för substitution hamnade i en egen nystartad och tandlös myndighet. Det statliga forskningsinstitutet har de muskler, kompetens och anseende som krävs för uppdraget.

I vårt hållbarhetsarbete har vi också påverkat att större forskningsanslag inom de strategiska innovationsprogrammet Re:Source styr mot cirkulär industriella erbjudanden. Fortsatt påverkansarbete genom att sätta agendan kring frågor europas industriella miljöpolitik genom Orgalime.

I ett fordonsseminarium i Almedalen om autonoma fordon samlade vi representanter för industri och samhälle för en bred diskussion kring hur införandet av autonoma fordon påverkar människor och samhälle.

Exportstrategi för energiteknik

Teknikföretagen har varit en drivande part i framtagandet av en exportstrategi under Forum för smarta elnät. Vi fortsätter att påverka de alltmer konkreta åtgärderna som följer av detta.

Mer pengar till energieffektivisering

Framgången med fokus på energieffektivisering i energiöverenskommelsen följdes upp med att medel till branschövergripande satsningar på energieffektivisering i industrin kom med i höstens budget.

Mer smarta städer

Lanserade verksamhetsområdet Smarta Städer, och blev direkt utsedda att vara expertbedömare inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cites.