14/16: Hållbarhet

Glädjande besked att centrum för substitution placeras inom RISE

Teknikföretagen har framgångsrikt arbetat för att Regeringens nya centrum för substitution har placerats på Research Institutes of Sweden (RISE). Risken var att centrum för substitution hamnade i en egen nystartad och tandlös myndighet. Det statliga forskningsinstitutet har de muskler, kompetens och anseende som krävs för uppdraget.