7/16: Handel

Frihandeln utmanas när Trump skramlar med tullvapnet

Handelsfrågorna är alltid i fokus för Teknikföretagen. Brexit och Trumps förespråkande av tullar utmanar frihandelns bästa och satte inramningen för de frågor vi arbetade med under 2017.