10/16: Forskning och innovation

Bäddar för framtidens industri

Industrins betydelse för tillväxt och sysselsättning står i fokus för flera av de satsningar som lanserats av regeringen under året. En sådan satsning handlar om att skapa testbäddar för att utveckla nästa generations håll­bara lösningar inom områden där vi ser industriella behov. De test- och demonstrationsmiljöer som utvecklas kan få stor effekt för svensk tillväxt. En bredare användning av dem bör eftersträvas vad gäller exempelvis företag av olika storlek.