4/16: Avtal 2017

Treårigt avtal på 6,5 procent klart för industrin

Den 31 mars 2017 lyckades parterna inom industrin för andra gången i rad uppfylla Industriavtalets målsättning att nya riksavtal ska träffas före det att de gällande riksavtalen löper ut. Det samlade avtalsvärdet landade på 6,5 procent på tre år.