12/16: ESF-projekt

110 miljoner för framtidens medarbetare

Under 2017 tilldelades Teknikföretagen tillsammans med övriga parter inom industrin två stora projekt från Europiska socialfonden för att stärka kompetensförsörjningen för teknik- och industriföretag.