4/10: Forskning och innovation

Tätare industrikontakt gynnar svensk forskning

Satsningar på testbäddar och miljöer som uppmuntrar till utbyte mellan akademi och industri är positiva delar i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Detta är saker Teknikföretagen slagits för länge.