Årsberättelse    Våra förtroendevalda

Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse

Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet). Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse konstituerades den 12 maj 2016.

Ordförande

Jonas Wiström, ÅF AB, Stockholm

Styrelse

Helena Edman, Teknikföretagen, Stockholm
Hans Torin, Combitech AB, Linköping
Jonas Wiström, Teknikföretagen, Stockholm
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen, Stockholm
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Stockholm

Sammanträden

Tekniktjänstearbetsgivarnas konstituerande möte hölls den 12 maj 2016. Därutöver hölls två ytterligare sammanträden med styrelsen.