Årsberättelse    Våra förtroendevalda

Teknikarbetsgivarnas styrelse

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Teknikarbetsgivarnas styrelse konstituerades den 12 maj 2016.

Ordförande

Johan Söderström, ABB AB, Västerås

Vice ordförande

Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö

Styrelse

Malin Alfredsson, Cellwoodgruppen AB, Bruzaholm
Jerry Bengtson, AB Tetra Pak, Lund
Erik Fahlgren, Plastex AB, Skellefteå
Nils Åke Hallström, Hallströms Verkstäder AB, Nälden
Henrik Henriksson, Scania CV AB, Södertälje
Inga-Lisa Johansson, Daloc Futura AB, Töreboda
Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö
Mari Kadowaki, Saft AB, Oskarshamn
Lena Olving, Mycronic AB, Täby
Kerstin Renard, AB Volvo, Göteborg
Dag Richardsson, Höganäs Verkstads AB, Höganäs
Håkan Samuelsson, Volvo Personvagnar, Göteborg
Lennart Sindahl, Saab AB, Stockholm
Maud Spencer, Svalson AB, Öjebyn
Johan Söderström, ABB AB, Västerås

Arbetsutskott

Malin Alfredsson, Cellwoodgruppen AB, Bruzaholm
Nils Åke Hallström, Hallströms Verkstäder AB, Nälden
Inga-Lisa Johansson, Daloc Futura AB, Töreboda
Stefan Jonsson, GARO AB, Gnosjö
Mari Kadowaki, Saft AB, Oskarshamn
Kerstin Renard, AB Volvo, Göteborg
Håkan Samuelsson, Volvo Personvagnar AB, Göteborg
Johan Söderström ABB AB, Västerås 

Sammanträden

Ordinarie sammanträde med styrelsen hölls i anslutning till ordinarie föreningsstämma den 12 maj 2016. Därutöver hölls sex sammanträden. Arbetsutskottet sammanträdde vid fyra tillfällen.