Årsberättelse    Våra förtroendevalda

Revisorer

Revisorer för Föreningen Teknikföretagen i Sverige, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna:

Ordinarie

Mikael Käll, KPMG, Stockholm
Mats Andersson, Ericsson AB, Stockholm

Suppleanter

KPMG, Stockholm
Kerstin Wähl, ABB AB / PSDCC, Ludvika