8/10: Våra förtroendevalda

Här är Teknikföretagens styrelse

Teknikföretagens 25 personer starka styrelse väljs för en mandatperiod på tre år. 2016 gjordes styrelsen om på grund av att ledamöter lämnat sina poster – vilket ledde till vissa nyval. Normalt väljer dock fem regioner två ledamöter vardera, den särskilda valnämnden som representerar företag med färre än 100 anställda väljer sina fem ledamöter, och stämman väljer de sista tio ledamöterna. Även för Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna valdes styrelser 2016. Här är samtliga våra representanter.