9/10: Våra medlemmar

Detta är motorn i svensk ekonomi

Bland våra medlemmar ryms allt från en myllrande massa av små företag till de få stora, globala jättarna. De sysslar med produkter, de sysslar med tjänster. Totalt handlar det om 3 900 företag – 0,03 procent av Sveriges företag – som står för 8 av 10 patentansökningar och en export värd 556 miljarder.