6/10: Samarbete över gränserna

Fack och arbetsgivare gör Sveriges konkurrenskraft till gemensam sak

Stormiga avtalsförhandlingar är en sak: i många frågor har arbetsgivare och arbetstagare gemensamma intressen. Det gäller i allra högsta grad industrins framtida överlevnad. I en unik rapport, framtagen i samarbete mellan fack och arbetsgivare, analyseras svensk industris konkurrensförutsättningar.