Årsberättelse    Exportfrämjande

Avtal ger miljövänlig svensk teknik indisk fördel

Indien ska städa upp i sina storstäder och skapa totalt 100 så kallade smart cities. En nyckel till framgång är tillgång på utländsk teknik och kompetens, och där har Sverige valts ut som ett av sex samarbetsländer. I höstas skrevs avtal med Teknikföretagen, något som leder till nya svenska satsningar under 2017.

Sverige ligger långt fram när det gäller hållbar stadsutveckling och smarta städer. Det finns mycket kompetens kopplat till det här området och teknikföretag står för mycket av den kompetensen. Något som kan göra stor nytta i Indien där 13 av världens 20 smutsigaste städer finns.

2014 lanserade Indiens premiärminister Narendra Modi en satsning på att utveckla 100 smarta städer. Det handlar om uppgraderingar av infrastrukturen i existerande städer - Indiens mycket snabba och accelererande inflyttning till städerna präglas redan idag av ytterst bristfällig infrastruktur och växande slumområden. Men också om byggandet av helt nya städer.

Confederation of Indian Industries, CII, har på den indiska regeringens uppdrag ingått samarbetsavtal med motsvarande organisationer i USA, Frankrike, Tyskland, Japan, Spanien och Sverige. Hösten 2016 skrevs avtal med Teknikföretagen som gör det möjligt för svenska teknikföretag att medverka med innovativa och kreativa lösningar som i förlängningen också bidrar till en ren miljö.

Genom avtalet får svenska teknikföretag ökade möjligheter att hitta innovationssamarbeten och göra affärer i de indiska Smart Cities-projekten. Det innebär bland annat att företagen får unika möjligheter att i tidiga skeden få information om vilka projekt som kommer ut på upphandling.

När det gäller exportfrämjande insatser för att hjälpa små och medelstora företag in på tillväxtmarknader som Indien är det viktigt att skapa välunderbyggda och strategiska plattformar för att ge störst potential och effekt. Under 2017 lanserar vi plattformen SmartCity Sweden in India tillsammans med IVL och Sweden India Business Council så att fler svenska små och medelstora teknikföretag kan etablera sig i Indien. Läs mer om detta här.