5/10: Exportfrämjande

Avtal ger miljövänlig svensk teknik indisk fördel

Indien ska städa upp i sina storstäder och skapa totalt 100 så kallade smart cities. En nyckel till framgång är tillgång på utländsk teknik och kompetens, och där har Sverige valts ut som ett av sex samarbetsländer. I höstas skrevs avtal med Teknikföretagen, något som leder till nya svenska satsningar under 2017.