Så skapade vi medlemsnytta 2016 - Teknikföretagens årsberättelse

Våra 3 900 medlemsföretag står för drygt 30 procent av landets export. Det gör våra medlemmar oerhört viktiga för alla svenskar. Teknikföretagens uppgift är att göra allt för att ge dessa företag bästa möjliga förutsättningar att verka. Det här är hur vi gjorde det under 2016.