Så skapade vi medlemsnytta 2016 - Teknikföretagens årsberättelse

Våra 3 900 medlemsföretag står för drygt 30 procent av landets export. Det gör våra medlemmar oerhört viktiga för alla svenskar. Teknikföretagens uppgift är att göra allt för att ge dessa företag bästa möjliga förutsättningar att verka. Det här är hur vi gjorde det under 2016.

1/10: Vd har ordet

Dramatiskt år lämnar många dörrar öppna

Framför allt på den politiska sidan blev 2016 ett turbulent år. För näringslivet skapar stormande politik osäkerhet om framtiden. Men Teknikföretagens nytillträdda vd Klas Wåhlberg är positiv: rätt hanterat kan mycket gott komma ur även de mest dramatiska oväder. 

2/10: Attitydpåverkan

Storasyrran som visar tjejerna vägen till tekniken

Ett ungt intresse för teknik är avgörande för teknikföretagens framtida rekryteringsbehov. I 40 år har andelen kvinnor på företagen legat på drygt 20 procent: ska den andelen öka, och teknikföretagens rekryteringsbas breddas, krävs att fler tjejer vågar välja sitt teknikintresse. Under året som varit har Teknikföretagen aktivt jobbat för detta med hjälp av Sveriges största kvinnliga YouTube-stjärna, Therese Lindgren.

3/10: Avtal 2016

Avtalsrörelsen - ett tufft slag om procenten

Riksbankens inflationsmål eller verkligheten på världsmarknaden – detta var de två kravgrunder som med full kraft drabbade samman i avtalsförhandlingarna 2016. Under hot om strejk fick verkligheten till slut vika undan, men bara ett kort tag: redan 2017 var det dags för nya bataljer.

4/10: Forskning och innovation

Tätare industrikontakt gynnar svensk forskning

Satsningar på testbäddar och miljöer som uppmuntrar till utbyte mellan akademi och industri är positiva delar i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Detta är saker Teknikföretagen slagits för länge.

5/10: Exportfrämjande

Avtal ger miljövänlig svensk teknik indisk fördel

Indien ska städa upp i sina storstäder och skapa totalt 100 så kallade smart cities. En nyckel till framgång är tillgång på utländsk teknik och kompetens, och där har Sverige valts ut som ett av sex samarbetsländer. I höstas skrevs avtal med Teknikföretagen, något som leder till nya svenska satsningar under 2017.

6/10: Samarbete över gränserna

Fack och arbetsgivare gör Sveriges konkurrenskraft till gemensam sak

Stormiga avtalsförhandlingar är en sak: i många frågor har arbetsgivare och arbetstagare gemensamma intressen. Det gäller i allra högsta grad industrins framtida överlevnad. I en unik rapport, framtagen i samarbete mellan fack och arbetsgivare, analyseras svensk industris konkurrensförutsättningar.

7/10: Kompetensförsörjning

Äntligen får barnen en rimlig chans att upptäcka teknik

Snart är alla elever i grundskolan garanterade minst 200 timmar lärarledd undervisning i teknik. Det är en arbetsseger för Teknikföretagen som drivit detta krav under många år. Nu siktar vi in oss på nästa milstolpe – behöriga tekniklärare på alla skolor.

8/10: Våra förtroendevalda

Här är Teknikföretagens styrelse

Teknikföretagens 25 personer starka styrelse väljs för en mandatperiod på tre år. 2016 gjordes styrelsen om på grund av att ledamöter lämnat sina poster – vilket ledde till vissa nyval. Normalt väljer dock fem regioner två ledamöter vardera, den särskilda valnämnden som representerar företag med färre än 100 anställda väljer sina fem ledamöter, och stämman väljer de sista tio ledamöterna. Även för Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna valdes styrelser 2016. Här är samtliga våra representanter.

9/10: Våra medlemmar

Detta är motorn i svensk ekonomi

Bland våra medlemmar ryms allt från en myllrande massa av små företag till de få stora, globala jättarna. De sysslar med produkter, de sysslar med tjänster. Totalt handlar det om 3 900 företag – 0,03 procent av Sveriges företag – som står för 8 av 10 patentansökningar och en export värd 556 miljarder.

10/10: Medlemsnytta

Konkret hjälp när företagen behöver den

Vi avlastar medlemsföretagen genom att ge bland annat rådgivning, förhandlingsstöd, praktiska hjälpmedel och anpassade kurser. Så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Det här är en del av det vi gjort under 2016. 

Nu blickar vi framåt igen

Vi lägger ett händelserikt 2016 till handlingarna, tar med oss alla nya lärdomar och erfarenheter och siktar framåt. Under 2017 fortsätter vi arbetet med att ge världens bästa teknikföretag världens bästa förutsättningar för att lyckas.

Teknikföretagen 2017

Redaktör & projektledare: Karin Fjell Hager

Form & webbutveckling: Making Waves