Arbetsrättsdagarna 2019

Varje höst genomför Teknikföretagen arbetsrättsdagar för medlemsföretag. Arbetsrättsdagarna är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen. Förutom detta får du också en uppdatering på viktiga nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö.


Vi vänder oss till dig som företagsföreträdare arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor i något av våra medlemsföretag.

Teknikföretagens arbetsrättsdagar 2019 genomförs i följande städer:

  • 8 oktober – Umeå
  • 15 oktober – Stockholm
  • 22 oktober – Göteborg
  • 24 oktober – Malmö
  • 7 november – Jönköping