Teknikföretagens Arbetsrättsdag

Publicerad 5 november 2014

Teknikföretagen arrangerar årligen ett seminarium där Teknikföretagens arbetsrättsexperter och inbjudna talare genom föreläsningar, workshops med mera går igenom aktuella arbetsrättsliga frågeställningar. Vi belyser och tar upp vad som är på gång inom arbetsrätten, såsom aktuella lagar, rättsfall, EU-nytt med mera.

Exempel

  • Aktuella arbetsrättsliga frågeställningar
  • Ny lagstiftning
  • Intressanta rättsfall
  • Förhandlingsfrågor
  • EU-nytt

Målgrupp
Seminariet vänder sig till chefer, specialister och andra i företaget som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Omfattning
Seminariet genomförs under en dag och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Seminariepärm som innehåller faktablad, checklistor, rättsfallsreferat med mera.