Sjukskrivning & rehabilitering

Publicerad 5 november 2014

Arbetsgivarens skyldigheter och ansvar för en anställd som är sjuk är omfattande. Kraven på rehabiliteringsinsatser är många och långtgående. Erfarenheterna visar hur viktigt det är att göra rätt från början och se till att den som blivit sjuk kan återgå i arbete så fort som möjligt. Ju längre tid det tar desto svårare blir det att hantera frågan.

En nyckelfråga är individens eget ansvar och samverkan mellan arbetsgivare, hälsovård och Försäkringskassa. Alla har olika ansvarsområden och det är viktigt att veta vem som ansvarar för vad. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren, myndigheterna och arbetstagaren behandlas på kursen som omfattar hela processen från sjukanmälan till återgång i arbete – eller uppsägning. Kursen tar upp de högaktuella frågorna kring sjukskrivning och rehabilitering och hur detta hanteras på ett smidigt sätt inom företaget.

Exempel

  • Lagar och föreskrifter
  • Sjuklöneperioden
  • Sjukpenningperioden
  • Rehabiliteringsutredning, plan för återgång i arbete,
  • rehabiliteringsplan och finansiering
  • Åter i arbete eller uppsägning på grund av sjukdom?

Målgrupp
Kursen vänder sig till linjens chefer, personalchefer, handläggare av rehabiliterings- och anpassningsfrågor inom företaget.

Omfattning
Kursen är upplagd på en dag och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter med mera samt skriften Sjukskrivning och rehabilitering.