Lön & Avtal 2

Publicerad 5 november 2014

I Lön och avtal 2 fördjupar vi oss i några av de personal- och löneadministrativa frågorna, till exempel semester och sjukdom, liksom föräldraledighet och föräldralön.

Vi belyser även ledighets- och betalningsregler för fackliga förtroendemän samt vad som gäller vid felaktigt utbetald lön eller när en skuld ska kvittas.

Kursen ger också bra möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Innehåll - exempel

  • Tolkning av lag- och kollektivavtal
  • Anställning
  • Sjukdom – administration samt betalnings- och avdragsregler
  • Facklig förtroendeman
  • Ändrad sysselsättningsgrad vid semesterberäkningar samt beräkning av semesterlön
  • Föräldraledighet och föräldralön
  • Kvittningslagen
  • Deltagarnas egna frågor och ämnen

Målgrupp
Detta är en påbyggnadskurs i ämnet löneadministration och avtalstolkning. Deltagarna bör därför ha förkunskaper motsvarande kursen "Lön och avtal 1" (tidigare Löneadministration 1) och ha minst ett par års erfarenhet av arbete med löneadministration.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, Teknikavtalen och kommentarer till avtalen