Lön & Avtal 1

Publicerad 5 november 2014

Dagens löneadministratör behöver känna till en stor mängd avtalsregler, lagar och förordningar för att klara arbetet. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i de viktigaste reglerna som styr företagens löneadministration.

Gällande kollektivavtal bildar stommen i kursen och deltagarna får under utbildningen detaljkunskaper i avtalens betalningsregler. Vi går också igenom de lagar som främst påverkar det löneadministrativa arbetet så som lagen om sjuklön, semesterlagen och flera övriga ledighetslagar. Kursen bedrivs genom föreläsningar och grupparbeten med redovisning samt diskussioner.

Exempel

  • Beräkning av tillägg och avdrag på lönen
  • Hantering av arbetstidsförkortning
  • Semesterberäkning

Målgrupp
Kursen vänder sig till löneadministratörer vid teknikföretag.

Omfattning
Kursen omfattar tre dagar och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, Teknikavtalen och kommentarer till avtalen.