LA-Dagen

Publicerad 5 november 2014

Teknikföretagen arrangerar årligen den så kallade LA-dagen där vi tar upp aktuella frågeställningar inom löne- och personaladministration. Vi presenterar nyheter i lagar, avtal och reder ut situationer som våra medlemsföretag ofta har frågor kring.

Varje år sker förändringar i regelverket och den praxis som styr hur löneberäkningar ska göras. Det är därför viktigt med en årlig genomgång av regelsystemen för att uppdatera sin kunskap. Kursprogrammet komponeras utifrån de förändringar som skett och utifrån de mest frekventa frågeställningarna. Det ges givetvis tillfälle till diskussion och att ta upp egna frågor inom området.

Exempel

  • De nya avtalen
  • Arbetstider
  • Krisöverenskommelse
  • Semester
  • Sjukdom
  • Nyheter i korthetBeräkningsfaktorer

Målgrupp
Seminariet vänder sig till löneadministratörer, personalhandläggare, ekonomer och chefer inom teknikföretag

Omfattning
Seminariet genomförs under en dag, och kan även företagsanpassas.