Att sätta lön

Publicerad 5 november 2014

Seminariet behandlar lokal lönebildning, lönepolicy, individuell och differentierad lönesättning samt lönesamtal. Vi behandlar också Teknikavtalens löneprinciper som finns inskrivna i våra kollektivavtal

Deltagarna ges möjlighet att under seminariet utbyta erfarenheter med varandra i frågor som exempelvis lokal lönebildning. Vi ger exempel på verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Exempel

  • Löneprinciperna
  • Förankringsmodeller
  • Drivkrafter till förbättrat resultat
  • Bedömningsgrunder för lönesättning

Målgrupp
Seminariet vänder sig till medlemmar i ledningsgrupper, lönesättande chefer och personalchefer eller andra som ansvarar för företagets lönesättning.

Omfattning
Seminariet omfattar en dag och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Faktablad och presentationer med mera.