Att genomföra en lokal förhandling

Publicerad 5 november 2014

Den lokala förhandlingen är ett effektivt instrument för att förebygga och lösa tvister med fackliga organisationer och anställda samt för att träffa lokala kollektivavtal. Genom förhandlingar och lokala överenskommelser kan många lag- och avtalsregler anpassas till det enskilda företaget. Arbetsgivaren är också enligt bland annat medbestämmandelagen skyldig att i vissa situationer förhandla innan denne fattar beslut i en fråga.

Ansvariga för den arbetsrättsliga förhandlingsverksamheten vid företaget måste förutom god kännedom om arbetsrättsliga lagar och avtal, även ha goda insikter i den lokala förhandlingsprocessen.

Genom föreläsningar, grupparbeten och förhandlingsspel behandlas olika aktuella förhandlingssituationer. Kursen ger bäst utbyte om kursdeltagarna har gått kursen Praktisk arbetsrätt eller på annat sätt har erhållit motsvarande kunskaper.

Exempel
Hur förbereder, genomför och avslutar du en förhandling?Hur agerar den framgångsrike förhandlaren?Hur byggs goda relationer med motparten upp?Lag- och avtalsfrågor i förhandlingsarbetet

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som medverkar i lokala förhandlingar inom bolaget såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar. Kursen förutsätter att deltagarna har gått Praktisk arbetsrätt eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar och kan företagsanpassas.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, skriften Anställning och uppsägning, Teknikavtalen och kommentarer till avtalen.