Att förhandla med facket

Publicerad 5 november 2014

Ett effektivt chefskap – att leda och fördela arbetsuppgifterna i företaget på bästa sätt – kräver goda kunskaper beträffande arbetsrättsliga frågeställningar samt erfarenhet och kompetens i konsten att förhandla.

En smidig anpassning till nya krav och villkor inom arbetslivet förutsätter att du som företräder företaget har goda kunskaper om arbetsmarknadens spelregler och kan bygga upp goda relationer med anställda och fackliga motparter.

Förändringstakten i teknikföretag är hög och kräver ofta förhandlingsinsatser på olika nivåer i företaget. Åtgärder erfordras som kräver kunskap om de arbetsrättsliga regelsystemen kring omstrukturering av företag, övergång av verksamhet, nya arbetstidsformer, löneförhandlingar, enskilda personalproblem med mera.

I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, förhandlings- och rollspel samt diskussioner. Kursen kräver grundläggande kunskaper i lag och avtal.

Exempel
Hur tolkas och tillämpas arbetsrättsliga lagar och avtal?Hur förbereds, genomförs och avslutas en förhandling?Hur bygger du upp goda relationer till medarbetare och fackliga motparter?

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer, specialister, personaladministratörer och andra i företaget som handhar förhandlingsfrågor. Kursen förutsätter att deltagarna har gått "Arbetsrätt 1 – Praktisk arbetsrätt" och "Arbetsrätt 2 – Att genomföra en lokal förhandling" eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

Omfattning
Kursen är en internatkurs på tre och en halv dag.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, skriften Anställning och uppsägning samt Teknikavtalen och Kommentarer till avtalen.