Uppfinningar

I många företag satsas mycket pengar och arbete på produkt- och metodutveckling. I vissa fall leder anställdas forskning och utvecklingsarbete till patenterbara uppfinningar. Helt naturligt anser arbetsgivaren ofta att företaget ensamt har rätt till uppfinningar som tillkommit under uppfinnarens anställning eller med hjälp av företagets kunskap och resurser.

I vissa fall är det dock både rimligt och i företagets intresse att en anställd uppfinnare får särskild ersättning. Det gäller i synnerhet om uppfinningen gjorts vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna, och om uppfinningen har ett stort ekonomiskt värde. För teknikföretag gäller avtal om rätt till arbetstagares uppfinningar, det så kallade uppfinnaravtalet.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.