Tvister

Teknikföretagen företräder medlemsföretag och erbjuder hjälp och stöd i olika typer av arbetsrättsliga tvister mellan anställda och bolaget. Det gäller både då den anställde företräds av facklig organisation, advokat eller myndighet. Vi är även försvarare i arbetsmiljöbrottmål. Kontakta våra arbetsrättsliga rådgivare på telefon 08-782 08 80.

Ett vanligt sätt som en tvist uppstår på är att någon av de fackliga kollektivavtals-motparterna, det vill säga IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer eller Ledarna, begär förhandling i en fråga som avser en anställd eller tidigare anställd vid bolaget. Det kan gälla frågor om påstådd oriktig uppsägning, trakasserier, semester, föräldraledighet, sjukskrivning och rehabilitering med mera.

I tvister om lön eller annan ersättning och om den fackliga organisationen ställer sig bakom sin medlems krav gäller att arbetsgivarparten själv måste påkalla lokal och eventuell central förhandling inom korta tidsfrister för att inte bli tvungen att betala det som arbetstagaren begär.