Skatter och sociala avgifter

Här redovisas vilka avgifter som debiteras företagen för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.

Vi redovisar också aktuella schablonbelopp för avdrag vid inrikes resor i tjänsten, den skattefria bilersättningen, värdet av kostförmån och skatteverkets normalbelopp för traktamenten.