Sjukskrivning och rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ha rutiner för sjukskrivning och rehabilitering. I rehabiliteringsansvaret ingår bland annat att ha en policy för rehabilitering på arbetsplatsen, att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgiften för att underlätta återgång i arbete, utreda möjligheten till omplacering och ha kontakt med Försäkringskassan i varje enskilt ärende. Som inloggad kan du hitta exempel på policy och rutiner inom området.

Du finner även information om vad som gäller för sjuklöneperioden dag 1–14 och vad som gäller för sjukpenningperioden dag 15 och framåt.