Övergång av verksamhet

Vid övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan har de anställda rätt att följa med till den förvärvande arbetsgivaren. De anställda har rätt till oförändrade anställningsvillkor.

 

Övergången i sig utgör inte grund för uppsägning. Uppsägningar som beror på annat än övergången, till exempel organisatoriska eller ekonomiska skäl, är dock tillåtna. Den nya arbetsgivaren är skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal under ett år eller tills ett nytt kollektivavtal träffas för den övertagna personalen.

En avgörande förutsättning är om det verkligen har skett en övergång av verksamhet i lagens bemärkelse. Läs mer om övergång av verksamhet i boken Anställning och uppsägning samt i övriga dokument till höger. Där behandlas bland annat bedömningen av när reglerna om övergång av verksamhet inträder, samt arbetsgivarens skyldigheter gentemot de anställda och gentemot den fackliga organisationen.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.